EMEKLİLİKTE YAŞ KOŞULU

02 Eyl 2021
62 defa
  • Sigorta Başlangıcına Göre Yaş Koşulunun Belirlenmesi

Emekli aylığına hak kazanmada yaş koşulu ile ilgili karışıklığa neden olan yorumlar yapılmaktadır. İş Kanunu’na tabi (SSK) ilk defa sigortalı çalışan bir kişinin emekli aylığına hak kazanmasında 18 yaşa bakılmaksızın, ilk işe giriş tarihine göre yaş koşulu belirlenmektedir.

Örnek: 10.1.1965 doğum tarihli kadın sigortalı 16 yaşında iken 5.3.1991 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başlamıştır. Sigortalının 506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesinin (B) bendine göre aylığa hak kazanma koşulları 18 yaş uygulamasına bakılmaksızın 5.3.1991 tarihli girişine göre 20 yıl, 47 yaş, 5450 gün olarak tespit edilmiştir. Sigortalı tahsis talebinde bulunduğu zaman bu şartlardan 20 yıllık sigortalılık süresi şartının yerine gelip gelmediğinin tespitinde sigortalının 18 yaşını doldurduğu tarih esas alınmaktadır.

Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’da yaşın belirlenmesinde, 18 yaşın dolduğu tarih esas alınmaktadır.

  • Yaş Düzeltmelerinde Ayrıntıya Dikkat Edilmeli!

5510 sayılı Kanuna veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılmış kanunlara (1479, 2926, 506, 5434 S.K. vb.) tâbi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önceki yaş düzeltmeleri, SGK tarafından kabul edilmektedir. Staj dönemlerinde yalnızca genel sağlık sigortası primi ödenen sigortalıların yaş düzeltmeleri SGK tarafından dikkate alınmaktadır.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, sigortalıların ve hak sahibi çocuklarının, mülga mevzuatlar da dahil olmak üzere ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olduğu tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas alınır.

İş kazası, meslek hastalığı, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir ve aylık tahsisleri ile sermaye değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporuyla ilk defa tespit edildiği veya sigortalıların bu Kanuna ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılmış kanunlara tâbi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.

SGK mevzuatı açısından yaş düzeltme işlemi, hem yaş büyütmeyi, hem yaş küçültmeyi ifade etmektedir. 

TÜED Araştırma Müdürlüğü

Öğeyi Oyla
(0 oy)