Haberler

Haberler (47)

 

TÜİK tarafından 2021 Eylül ayı tüketici fiyat artışı, %1,25 olarak açıklanmıştır.  Bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık tüfe artışı %19,58’e yükselmiştir. Üç aylık (Temmuz-Ağustos-Eylül) TÜFE artışı ise, yüzde 4,23 olarak hesaplandı.

 

Aylık düşüş gösteren tek ana grup %0,16 ile giyim ve ayakkabı oldu. 2021 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %5,15 ile eğitim, %3,33 ile ev eşyası ve %2,34 ile konut oldu.

 

Tarım ülkesi olan ülkemizde sebze fiyatlarında yükseliş devam etti. Bunun yanında kömür fiyatı Eylül ayında yıllık enflasyonun iki katına yakın artması, kışın zor geçeğini gösteriyor. Kömür fiyatı yüzde 33, odun fiyatı yüzde 16,76 arttı. Yumurta da her ay artış devam ediyor.

 

Emeklilerimizin tenceresinin kaynaması için seyyanen zam yapılmalı. 

 

Emekli aylıklarına iyileştirme yapılmazsa, zor bir kış kapıda.

 

 

EYLÜL 2021 TÜFE ARTIŞINA GÖRE ENFLASYON ORANLARI

 

(%)

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI

 

1,25

İKİ AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

2,39

ÜÇ AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

(Temmuz, Ağustos, Eylül)

4.23

DÖRT AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

6,26

BEŞ AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

7.20

ALTI AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

9.00

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI

19.58

Kaynak: TÜİK

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yaşlanan nüfus için sosyal koruma ve uzun süreli bakıma dair bilincin çoğalması amacıyla 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ilan edilmiştir.

Dünya nüfusu her geçen gün yaşlanmaktadır. Alınan önlemlerin yetersizliğinden dolayı da yaşlı bakımı evrensel bir sorun oluşturmaktadır. Dünya üzerinde yaşlı insanlara uzun süreli bakım sağlayan sayılı ülke vardır. Danimarka, vatandaşlarının uzun süreli bakıma tam yasal erişiminin olduğu dünyadaki çok az ülkeden bir tanesidir.

Gelişmekte olan ülkelerde, uzun süreli bakım hizmetleri şu anda yok denecek kadar azdır. Bugün her 20 kişiden 1'i 70 yaşındadır. Dünya’da 70 yaşın üzerindeki insan sayısının da 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 10'una yükselmesi bekleniyor. Sosyal koruma; yaşlıların refahını, onurunu ve haklarını sağlamanın yanı sıra ailelerini de desteklemenin anahtarıdır. Emekli maaşlarına ek olarak, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli ve uzun süreli bakıma daha iyi erişimin sağlanması gerekmektedir.

Bugün alınacak önemlerle, 2030 yılına kadar, uzun süreli bakım sektörü dünyada 30 milyona yakın ek iş yaratılabilir. Ülkeler mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlardan kaçamazlar ancak bu zorlukları fırsata çevirebilirler.

 

 Türkiye Emekliler Derneği Genel Mali Sekreteri ve Tarsus Şube Başkanı Ömer Kurnaz, SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı ile bazı önemli ilaçların geri ödeme listesinden çıkarılmasını, eşdeğer ilaç farkının vatandaştan daha fazla ödenmesini öngören yüzde 10 bandının yüzde 5’e düşürülmesini ve bazı ilaçların tek kutu ile sınırlandırmasını kabul edilemez olduğunu belirterek, başta emeklilerimiz olmak üzere halkın sağlığını tehdit edecek olan bu değişikliğin geri çekilmesini istedi.

Halkın genellikle kullandığı ve doktorların reçetelendirdiği 52 ilacın SGK tarafından karşılanmaması, ödeme gücü giderek zayıflayan emeklilerimizin aylıklarından önemli kesintilere neden olacağını belirten Kurnaz, 15 Ekim 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak bu karar yeniden değerlendirilmeli ve geçim zorluğu yaşayan geniş kitlelerin üzerine yeni yük gelmemesi için bu yanlıştan dönülmeli uyarısında bulundu.

 

SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nda sosyal kesimlerin temsil edilmemesinin önemli bir eksiklik olduğunu belirten Kurnaz, “tek taraflı karar ile halkın sağlığı üzerinden tasarruf yapılmasının sosyal devlet uygulamalarıyla bağdaşmadığını ve sağlık hakkının anayasada güvence altına alındığına dikkat çekerek, bu yanlıştan kısa sürede dönülmelidir” dedi.

 

 

 

TÜİK tarafından 2021 Ağustos tüketici fiyat artışı, %1,12 açıklanmıştır.  Emeklilerimizi ilgilendiren son iki ayda (Temmuz/Ağustos) tüfe artışı, % 2,94 olmuştur.

Ağustos ayında en yüksek artışın % 3,18 ile gıda maddelerinde görülmüştür. Mutfak ve konut harcamalarındaki giderler, emeklinin bütçesini sarsmaya devam ediyor. Emeklilerimizin en büyük giderini oluşturan gıda maddelerinde yıllık artışın % 29’a yükselmesi, emekli aylıklarına yapılan zamların yetersiz kaldığının da bir göstergesidir.

415 madde üzerinden yapılan genel enflasyon hesaplamasıyla tüfe oranları küçültülmekte ve emeklilerimiz yoksullaştırılmaktadır. Emekli aylıklarına tüfe oranlarına göre yapılan zamların koruyucu hiçbir özelliği kalmamıştır. Yüzdeli zamlar, emekli aylıkları düşük olan emeklilerimize getirisi de çok sınırlı kaldığından, SEYYANEN zamların yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu gerçeği Hükümet görmeli ve emekli aylıklarında iyileştirmelere gitmelidir.  

Enflasyon, alım gücünü düşürdüğü gibi, faiz ve para politikaları üzerinde baskı oluşturmakta, işsizlik ve yoksulluk ile mücadelede en büyük engel olmaktadır.

 

 

 

AĞUSTOS 2021 TÜFE ARTIŞINA GÖRE ENFLASYON ORANLARI

 

(%)

 

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI

 

1,12

 

İKİ AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

2,94

 

ÜÇ AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

4.94

 

DÖRT AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

5.88

 

BEŞ AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

7.65

 

ALTI AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

8.81

 

BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI

11.65

 

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI

19.25

Kaynak: TÜİK

             

  • Sigorta Başlangıcına Göre Yaş Koşulunun Belirlenmesi

Emekli aylığına hak kazanmada yaş koşulu ile ilgili karışıklığa neden olan yorumlar yapılmaktadır. İş Kanunu’na tabi (SSK) ilk defa sigortalı çalışan bir kişinin emekli aylığına hak kazanmasında 18 yaşa bakılmaksızın, ilk işe giriş tarihine göre yaş koşulu belirlenmektedir.

Örnek: 10.1.1965 doğum tarihli kadın sigortalı 16 yaşında iken 5.3.1991 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başlamıştır. Sigortalının 506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesinin (B) bendine göre aylığa hak kazanma koşulları 18 yaş uygulamasına bakılmaksızın 5.3.1991 tarihli girişine göre 20 yıl, 47 yaş, 5450 gün olarak tespit edilmiştir. Sigortalı tahsis talebinde bulunduğu zaman bu şartlardan 20 yıllık sigortalılık süresi şartının yerine gelip gelmediğinin tespitinde sigortalının 18 yaşını doldurduğu tarih esas alınmaktadır.

Emekli Sandığı ve BAĞ-KUR’da yaşın belirlenmesinde, 18 yaşın dolduğu tarih esas alınmaktadır.

  • Yaş Düzeltmelerinde Ayrıntıya Dikkat Edilmeli!

5510 sayılı Kanuna veya bu Kanunla yürürlükten kaldırılmış kanunlara (1479, 2926, 506, 5434 S.K. vb.) tâbi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önceki yaş düzeltmeleri, SGK tarafından kabul edilmektedir. Staj dönemlerinde yalnızca genel sağlık sigortası primi ödenen sigortalıların yaş düzeltmeleri SGK tarafından dikkate alınmaktadır.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, sigortalıların ve hak sahibi çocuklarının, mülga mevzuatlar da dahil olmak üzere ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olduğu tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas alınır.

İş kazası, meslek hastalığı, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir ve aylık tahsisleri ile sermaye değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporuyla ilk defa tespit edildiği veya sigortalıların bu Kanuna ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılmış kanunlara tâbi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.

SGK mevzuatı açısından yaş düzeltme işlemi, hem yaş büyütmeyi, hem yaş küçültmeyi ifade etmektedir. 

TÜED Araştırma Müdürlüğü

 

Zamlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Emekliler Derneği Tarsus Şube Başkanı ve Genel Merkez Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, memur emeklileri toplu sözleşmeyle belirlenen zamlardan yararlanırken, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin altı aylık tüfe oranı dışında herhangi bir artışın olmaması,  emekliler arasında ayrım yapıldığını ve eşitliğin korunamadığını söyledi.

Emekli zamlarında ayrıma son verilmesi için SSK ve BAĞ-KUR emeklilerin de toplu sözleşme kapsamına alınması isteyen Kurnaz, emeklilerimizin büyük çoğunluğunun aylıklarına tüfe artışlarına göre zam yapılarak üvey evlat durumuna düşmesinden üzüntü duyduklarını belirtti.

Kurnaz, yüzdeli zamların emeklilerimizi korumadığını ve bunun en çarpıcı örneğinin de emeklilere ödenen en az aylık ödemesi olan 1.500 TL’nin 16 aydır sabit kaldığını ve günümüzde bir değerinin olmadığına dikkat çekerek, aylıkları yetersiz kalan emeklilerimize SEYYANAN ZAM yapılmasını ve taban aylığın asgari ücretle eşitlenmesini istedi. 

 

KAMU İŞÇİLERİNİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

2021 ve 2022 dönemine kapsayan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in imzaladığı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Protokolü çerçevesinde yapılan anlaşmaya göre, taban ücret 4.100 TL’ye yükseltilmiş ve iyileştirme sonrasında 2021 yılı birinci 6 ay yüzde 12, ikinci altı ay için yüzde 5 ve enflasyon farkı, 2022 yılı birinci ve ikinci altı ay yüzde 5 ve enflasyon farkı yansıtılacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

Taşeron kapsamında kadroya geçen işçilerimizin ikramiyeleri birinci yıl için 30, ikinci yıl için 40 gün olarak belirlenmiştir. Sosyal yardımlar 275 liradan 350 liraya yükseltilmiştir.

 

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN TOPLU SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde anlaşmada sağlandı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığını açıkladı. Toplu Sözleşme Tazminatı 135 TL’den 400 TL’ye yükseltilmiş ve bu uygulamadan yüzde bir üyeyi temsil eden Konfederasyona üye memurlar yararlanmaktadır. 

Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 kuralı benimsenmiş ve yerel yönetimlerde çalışanların üç yıl sonunda kadroya geçmeleri, bir yıl tayin istemeden aynı yerde çalışmaları ve sonrasında tayin hakkını öngören prensip anlaşmasına varılmış, yasal düzenlemenin yapılacağı öngörülmüştür.

 

Sendika Üyesi Evli ve 1 Çocuklu Memur Maaşları (TL)

 

2021

2. Altı Ay

2022

1.  Altı Ay)

2022

1.  Altı Ay)

2023

1.  Altı Ay)

2023

2.  Altı Ay)

Hizmetli (15/1)

4.348

4565

4.885

5.276

5.592

Öğretmen ( 1/4)

5.800

6.090

6.516

7.037

7.460

Mühendis (2/1)

8.575

9.003

9.634

10.404

11.029

Toplu Sözleşme İkramiyesi

44

133

142

153

163

 

Not: Ücret zamlarına ilişkin enflasyon farkı oluşması durumunda, maaşlarda artış yapılacaktır.

Brüt aylığı 5000 TL olan memur 25, 6000 TL olan memur 30 TL, 10.000 50 TL sendika aidatı ödemektedir.

Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve MHP Tarsus İlçe Başkanı Mehmet Çelik ile birlikte Zeki Avşar, Yusuf Yıldırım, Mahmut Özer ve Serdar Soydan TÜED Tarsus Şubemizi ziyaret etmesi, bizleri gururlandırmıştır. Sayın Milletvekilimize, Derneğimizin çalışmaları hakkında kapsamlı bilgilendirme ve emeklilerimizin çözüm bekleyen taleplerini kapsayan değerlendirme yapılmıştır. Görüşmede Derneğimiz İdari Sekreteri Arif Kılınç, Şube Mali Sekreteri Recep Koyuncu ve Teşkilat Sekreteri Muhammet Esen, Milletvekilimizin Hocası ve Değerli Öğretmenimiz Zeki Küçükçoban, Denetim Kurulu Başkanı Hikmet Aydoğan ve Denetim Kurulu Raportörü Murat Talaş ve Denetim Kurulu Üyesi Esabil Paçal yer aldı. 

Sayın milletvekili, derneğimizin hizmetlerini örnek bir kuruluş olarak gördüğünü ve tebrik ettiğini belirterek, 22 bin üyeye sahip olmanın büyük bir başarı örneği olduğunu söyledi. Yakın zamanda, Şube Başkanımız ve Genel Merkez Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz’ı makamında ziyaret edeceğini ve üzerlerine düşen bir görev varsa paylaşacağını belirten sayın milletvekilimizin yakın ilgisine teşekkür edilmiştir.

Derneğimiz adına açıklamalarda bulunan İdari Sekreter Arif Kılınç, şube çalışmalarını değerlendiren bir konuşma yapmış ve her bir emeklimizin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini ve hizmet ağımızı da çoğaltarak emeklilerimize destek olduklarını söyledi.

 

 

 

6,5 milyona yakın memur ve memur emeklisi ve kamu işçilerini ilgilendiren Toplu Sözleşme görüşmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda başladı. Aralarında

taşerondan kadroya geçen 700 binden fazla kamu işçisinin de sözleşme sürecinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

 

2021 yılında emekli aylıklarına yapılan zamların yetersiz kaldığını belirten Türkiye Emekliler Derneği Genel Mali Sekreteri ve Tarsus Şubesi Başkanı Ömer Kurnaz, emekli

aylıklarının en çok gıda ve barınma harcamalarına gittiğin, uygulanan zamların emeklinin eline geçmeden eridiğini dile getirdi.

 

Başkan Kurnaz, ayrıca açıklamasında şu konulara yer verdi: “Şuana kadar elde edilen zamlar, en az 2 katı elektrik, doğalgaz, su ve diğer çeşitli zaruri harcamalara yapılan fiyat

artışlarıyla eritilmiş ve emeklinin yaşam mücadelesi daha da zora girmiştir.

 

Emekliye aylıklarına yapılan zamların hem insancıl hem de hakkımız olan seviyeye çıkartılmasını talep ediyoruz. Temmuz ayında yapılan %8,45 zam, bırakın elektrik, su ve

doğalgazı, sadece gıda ürünlerine yapılan zamlar ile eritilmiş ve emeklinin geçim sıkıntısı arttırılmıştır. Yetkililerimizin elini vicdanına koymasını ve Memur, SSK ve BAĞ-KUR

olarak ayrım yapılmaksızın bizlere nefes aldırabilecek seviyede zam uygulanmasını talep ediyorum.

 

Ayrıca, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ek ödeme,  %4-5 seviyesindedir. 10 senedir her şey %4-5’te kalmadığına göre, bu rakamın talebimiz olan %10 seviyesine çıkartılmasıdır.

Bununla beraber, emeklimizin en büyük yaralarından birisi olan ve ciddi kayıplara neden olan ilaçlardan kesilen ücretlerin kesinlikle kaldırılması talebimizi tüm yetkililerimize

iletiyoruz.

 

Türkiye Emekliler Derneği olarak tekrar beklentimizi yetkililere iletiyoruz...

 

“SEYYANEN ZAM TALEP EDİYORUZ”

TÜİK tarafından 2021Temmuz ayı tüketici fiyat artışları açıklanmıştır. 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki

yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşmiştir.

 

En yüksek artış, konut harcamalarında görülmüştür. Doğalgaz, elektrik, su ve kira giderlerinden oluşan konut harcamalarında görülen yüksek artış, çalışanların ve emeklilerin

bütçelerine önemli yükler getirmiştir.

 

415 maddeden oluşan enflasyon sepetinde yer alan madde grupları ve tüfe artışının hesaplamasında dikkate alınana ağırlık yüzdeleri, enflasyon hesaplamalarına olan güveni

azaltan göstergeler olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, gıdanın harcamalar içindeki payı (ağırlığı) yüzde 25,94, konutun ağırlığı yüzde 15,36 olarak hesaplamalarda

değerlendirilmesine de itirazlar yapılmaktadır.

 

Yapılan çeşitli araştırmalar da, çalışanların mutfak (gıda) toplam harcamalar içerisindeki payı yüzde 35, konut harcamasının payı yüzde 23 olarak belirlenmesine rağmen, TÜİK

hane haklarının gelirlerine göre hesaplama yönteminden vazgeçmiş,  genel ortalamadan hareket eden bir hesaplamayı tercih etmiştir.

Bu durum karşısında, çalışanların ve emeklilerin tüfe oranlarına endeksli zam almaları yetersiz kalmakta ve açıklanan oranlar gerçek enflasyonu temsil etmediğinden ücretler

reel olarak korunamamaktadır.

 

 

TEMMUZ 2021 TÜFE ARTIŞINA GÖRE ENFLASYON ORANLARI

 

(%)

 

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM ORANI

 

1,80

 

İKİ AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

3,78

 

ÜÇ AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

4.70

 

DÖRT AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

6.46

 

BEŞ AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

7.61

 

ALTI AY ÖNCESİNE GÖRE DEĞİŞİM ORANI

8.58

 

BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI

10.41

 

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI

18.95

 

 

 

 26 Haziran 2021 tarihinde yapılan TÜED Tarsus Şubesi 12. Olağan Genel Kurul toplantısına ilgi ve katılım büyüktü. Genel Kurul Divan Başkanlığını Türkiye Emekliler Derneği

Genel Başkanı Kazım Ergün yaptı. Genel Sekreterimiz Gazi Aykırı da, divan da yer aldı.

 

Divan Başkanı ve TÜED Genel Başkanı sıfatıyla konuşan Kazım Ergün, “Emeklilerimize hizmeti kutsal bir görev saydıklarını belirterek, her bir emeklimizin derneğimizin değerini

bilmesi gerekir” dedi. Tarsus şubemizin hizmet ağını dispanser, düğün salonu ve yapılan indirim anlaşmalarıyla genişletmesinin bir başarı örneği olduğuna dikkat çeken Ergün,

bugün buradaki coşkuda ve ilgide, Şube Başkanımız Ömer Kurnaz’ın emeklilerinin büyük olduğunu vurgulayarak, bütün kurulları da tebrik ettiğini söyledi.

 

Genel Kurula hitaben konuşan Tarsus Şube Başkanı Ömer Kurnaz, 12. Genel Kurulumuzu böylesine yüksek katılımlı emeklilerimizle birlikte yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını

belirterek, her konuda emeklilerimizin taleplerinin çözümü için büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na emekli, dul ve yetimlerin başvurusunu şube olarak yaptıklarını, işlemlerin takipçisi olduklarını ve kendilerini bilgilendirdiklerini belirten Şube Başkan

Ömer Kurnaz, “Gün birlik ve dayanışma günüdür. Türkiye Emekliler Derneği ve Tarsus Şubesi, emeklilerimizin güven duyduğu kuruluşlardır. Emeklilerimize güven vermeye devam

edeceğiz” dedi.

 

Türkiye Emekliler Derneği Tarsus Şubesi Faaliyet Raporunda, emeklilerimizin yarınlara güvenle bakması için neler yapılması gerektiğini kapsamlı olarak değerlendirildiğini, şube

çalışmalarımızı ve emeklilere yönelik hizmetlerimizin ayrıntılı bir şekilde anlatıldığına dikkat çeken Kurnaz, bütün emeklilerimizi derneğimiz çatısı altında üye olma çağırısında

bulundu.

 

Emekli aylıklarında oluşan farklılıkların düzeltilmesi için mücadele ettiklerini söyleyen Kurnaz, öncelikli talebimizin intibak olduğunu, dönem farkı yapılmaksızın emekli

aylıklarında eşitliğin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

 

Kurnaz, “Emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmasını, taban aylıkların asgari ücretle eşitlenmesini, emeklilerden alınan katkı paylarının kaldırılmasını, ek ödemelerin yüzde 10

olarak yeniden belirlenmesini ve evi olmayan emeklilerimizin konut sahibi olması için devletimizin sosyal konut projesinin kapsamını genişletmesi gerektiğini” söyledi.

EMEKLİLER SEYYANEN ZAM BEKLİYOR………….

 

Türkiye Emekliler Derneği Genel Mali Sekreteri ve Tarsus Şube Başkanı Ömer Kurnaz, TÜİK tarafından açıklanan tüfe artışlarının emeklilerimizin harcamalarındaki artışın çok

uzağında kaldığına dikkat çekerek, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmasını istedi.

 

Kurnaz, tüfe oranlarına güvenin kalmadığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu. “TÜİK tarafından Mart Ayı tüfe artışı yüzde 1,08 olarak açıklandı. Genel olarak bakıldığında,

açıklanan yüzde 1,08 artış gerçeği göstermiyor. Sebzelerde ortalama yüzde 10’un üzerinde artış var. Tavuk eti yüzde 10’a yakın artış gördü. Gıda maddelerinde de aylık oranın

üzerinde artışlar yaşandı.

 

418 madde üzerinden yapılan artışlarla genel enflasyon yüzde 1,08 olarak açıklanmasına karşın, emeklilerimizin aylık mutfak harcamasında resmi rakamların çok

üzerinde olduğundan, emekli aylıklarının tüfe artışlarına göre zamlanması, alım gücünde kayıplara neden olmaktadır. Üç aylık tüfe artışı yüzde 3,71; yıllık tüfe artışı yüzde 16,19

olarak hesaplandı.” Bu artışların emekli aylıklarının gerçek durumunu yansıtmadığından, emekli aylıklarına seyyanen zamların yapılmasını savunuyoruz.

 

BAYRAM İKRAMİYELERİ 1.500 TL’YE YÜKSELTİLMELİ

Dini bayramlarda emeklilerimize ödenen 1.000 TL ikramiyelerin sabit kalması, alım gücünde değer kaybına yol açtığını belirtin Ömer Kurnaz, 2018 yılı ikinci yarısından itibaren

emekli aylıklarına yapılan zamlar uygulansaydı, 2021 yılı birinci altı ayında emeklilerimize ödenen ikramiyenin en az 1.500 TL olması gerekirdi.

Hükümete çağrıda bulunan Kurnaz, bayramlarda emeklilerimize büyük bir destek olan ikramiyenin getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bayramların buruk geçmemesi

için ikramiyenin 1.500 TL olmasını talep ediyoruz dedi.

Ekim ayı tüfe artışı yüzde 2,13 olarak hesaplanması ile birlikte son dört ayda (Temmuz-Ekim) toplam tüfe artışı yüzde 4,62 olarak açıklandı.

418 madde grubu üzerinden hesaplanan enflasyon hesabı, emeklilerimizi temsil etmede çok yetersiz kalmaktadır. Emeklilerimizin zorunlu harcamaları olan gıda, ısında ve elektrik grubunda görülen yüksek artışların genel enflasyon ile aşağı çekilmesi sonucunda emekli aylıklarına yapılan zamlar küçülmektedir. Türkiye Emekliler Derneği olarak buna itiraz ediyor ve emekli aylıklarına seyyanen zamların yapılmasını talep ediyoruz.

Çarşı-Pazar fiyatlarına göre güvenilirliği tartışmalı olan TÜİK tarafından hesaplanan tüfe artışlarına göre emekli aylıklarına yapılan yüzdeli zamların emeklileri korumadığını dile getiren Türkiye Emekliler Derneği Genel Mali Sekreteri ve Tarsus Şube Başkanı Ömer Kurnaz, yüzdeli zamların düşük grupta olan emeklilerimizi giderek yoksullaştırmasına çözüm getirilmesini ve emeklilerimize insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesini istedi.

Ekim ayının kışın habercisi olduğunu söyleyen Kurnaz; ısınma, elektrik, giyim ve ayakkabı ile gıda maddelerinde görülen yüksek artışlarla emeklilerimizi zor ayların beklediğine dikkat çekerek, “devletimizin emeklilere daha fazla kaynak ayırması ve sahip çıkması sosyal bir sorumluluk olarak görülmelidir” dedi. 

2020 EKİM AYI TÜFE DEĞERLENDİMESİ 

Ekim ayı tüketici fiyat artışı yüzde 2,13 olarak açıklandı. Temmuz-Ekim döneminde 4 aylık toplam tüfe artışı yüzde 4,62 olarak hesaplandı.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %6,81 ile giyim ve ayakkabı, %3,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %2,45 ile ev eşyası oldu.

Ekim ayında en yüksek artışlar sırasıyla; kazak ve hırkada yüzde 30, pardösü ve botta yüzde 20 artış olmuştur. Emeklinin en çok harcaması olan gıda maddelerinde de yüksek artışlar yaşanmış; yumurtada 16.74, kuru soğan yüzde 16.24, taze fasulye yüzde 16.05, ayçiçek ve mısırözü yağlarında yüzde 11, patates ve nohut yüzde 10’un üzerinde artış görülmüştür.