NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

12 Ağu 2021
63 defa

Salgın sürecine ilişkin olarak ikinci destek paketi getirilmiştir. 17 Nisan 2020 itibariyle yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanunla; ücretsiz izine ayrılanlarla, kısa çalışma ödeneği ve

işsizlik sigortasından yararlanamayan işçilere “Nakdi Ücret Desteği’ ödemesi getirilmiştir. Nakde ücret desteği; günlük 39.24 TL, aylık 1.177 TL olarak belirlenmiştir.

17 Nisan tarihinden itibaren üç ay süreyle işçinin iş sözleşmesi (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışları dışında) feshedilemeyecek, işten işçi çıkartılamayacak.

 

Nakdi Ücret Desteğinden Kimler Yararlanacak?

a) 17/4/2020 tarihi itibarıyla ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler,

b) 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler,

 

Çalışan Emeklilerimizin Durumu

Nakdi ücret desteğinden çalışan emeklilerimizin aylık almaları nedeniyle kapsam dışı bırakılması, eşitliğe aykırı bir düzenleme olmuştur. Çalışma hakkına bir bütün olarak

bakılması gerekirdi. Türkiye Emekliler Derneği’nin girişimlerine rağmen, sonuç alınamamıştır.

 

Ücretsiz İzine Çıkarılanların Bildirimi SGK’ ya Yapılacak

Nakdi ücret desteğinden yararlanılabilmesi için ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin aylık bildirimler, “https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi” internet adresinden ücretsiz iznin

verildiği ayı takip eden ayın 3’üne kadar işverenlerce yapılır. Bu şekilde bildirimi yapılan işçiler için ilgili aya ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde/Muhtasar ve Prim Hizmet

Beyannamelerinde eksik gün nedeninin, “28-Pandemi Ücretsiz İzin” olarak seçilmesi gerekmektedir.

 

Genel Sağlık Sigortası Primi Ödemeleri

Nakdi ücret desteğinden yararlananların genel sağlık sigortası primleri, İŞKUR tarafından SGK’ ya aktarılır. Kısa çalışma ödeneği süresinde emeklilik primlerinin

ödenmemesi, uygulamanın en önemli eksik yönü olarak değerlendirilmelidir.

Öğeyi Oyla
(0 oy)